Zgłoszenie reklamacji

W celu zgłoszenia reklamacji źle wydanego produktu lub nieprawidłowo działającego automatu, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Dziękujemy za współpracę!

Wymagane podanie jest albo numeru telefonu albo adres e-mail zgłaszającego celem ułatwienia kontaktu w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia. Brak jednej z dwóch form kontaktu spowoduje odrzucenie zgłoszenia.
Wymagane podanie jest albo numeru telefonu albo adres e-mail zgłaszającego celem ułatwienia kontaktu w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia. Brak jednej z dwóch form kontaktu spowoduje odrzucenie zgłoszenia.
Format: DD/MM
Format: GG/MM
Proszę uwzględnić: nazwa produktu, numer sprężyny na której jest umieszczony. Im więcej podanych szczegółów, tym bardziej ułatwią Państwo proces rozpatrywania zgłoszenia.
Tylko dla osób, które zaznaczyły opcję płatności dokonanej przy pomocy karty płatniczej.
Produkt może zostać wymieniony na inny, dowolny produkt oferowany przez dany automat, pod warunkiem, że nie jest droższy od produktu, którego zgłoszenie dotyczy. W przypadku zaznaczenia więcej niż jednej opcji, zastrzegamy możliwość wyboru formy.
Informacje dot. przetwarzania danych dostępne na stronie www.szybkidrinkit.pl/rodo. Brak wyrażenia zgody oznacza uniemożliwienie udzielenie odpowiedzi na niniejszą wiadomość.